Труд и развитие личности школьника
Труд и развитие личности школьника
Страница 5

Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів.

Рішення багатьох питань трудового виховання підростаючого покоління істотно залежить від правильного розуміння функцій, цілей і психологічного змісту дитячої праці. Праця школяра має свою специфіку. Передусім праця учнів відрізняє від праці дорослих отим заради чого вона організована. Дитяча праця організовується передусім з виховними цілями. Праця в суспільстві, як правило, носить колективний характер, тому від кожного учасника вимагає уміння взаємодіяти. Отже, школярі повинні включатися в суспільне виробництво. Підготувати дитину до праці це значить сформувати у неї готовність працювати. Психологічна готовність до праці означає рівень розвитку особистості, що є достатнім для успішного освоєння будь-яким видом виробничої праці.

Формування у школяра психологічної готовності до праці діється в таких видах діяльності як: гра, навчання, побутова та виробнича праця, технічна творчість.

Як показують спостереження, випускники навчальних закладів практично і психологічно не готові до участі в виробничій праці. З метою найкращої адаптації школярів на виробництві необхідно відбудовувати і розвивати систему У. П. К., причому, безпосередньо на виробництві. Головне, щоб праця учнів була безпосередньо пов'язаний з виробництвом. Школярі повинні виконувати посильні замови виробництва.

Завдяки такому підходу у учнів праця набуде більш високе значення, створюються умови для формування суспільно цінних мотивів діяльності. Бо цей вид діяльності не тождественен ані навчальної діяльності, ані трудової діяльності дорослих, яке ми умовно виділяємо її як учбово-трудову. В старших класах цей вид діяльності повинен стати провідним. З цією метою в старших класах програмою передбачено фахове трудове навчання. Дитина, після закінчення школи, уже спромагається мати спеціальність, що дає йому передумови для швидкої адаптації на виробництві.

Утягнення школярів в трудове самовиховання.

Активна участь самого школяра в навчанні, праці, а також в перетворенні своєї особистості є найважливіша ціль навчання і виховання. В статті "Психологічна наука і праця виховання " С.Л.Рубiнштейн писав: "Педагогічний процес, як діяльність учителя формує особистість, що розвиває дитини в міру того, як педагог керує діяльністю дитини, а не заміняє її ". Формування особистості діється, головним образом, в процесі власної діяльності, його власних вчинків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

ОБЛАСТНИЧЕСТВО , общественное течение в России до 1917, добивавшееся культурной и экономической самостоятельности отдельных областей; см. Сибирские областники.

ЛОТОС , род земноводных многолетних травянистых растений семейства лотосовых. Цветки крупные, диаметр до 30 см. 2 вида, в умеренном и тропическом поясах обоих полушарий. В Юго-Вост. Азии, Северо-Вост. Австралии и на юге Европы, в т. ч. в дельте Волги, Вост. Закавказье и на Дальнем Востоке, встречается лотос орехоносный, реликтовый вид. Все части растения содержат витамин С и каучук, черешки и проростки - ядовитое вещество. Семена и корневища употребляют в пищу и на корм сельскохозяйственным животным. Лотос желтый - на побережье Сев. и Центр. Америки и на ряде островов. Оба вида с древности выращивают как пищевые, лекарственные и культовые (священные) растения. Т. н. египетский лотос - растение из рода кувшинка.

ВАЛУА (Valois) Нинет де (наст . имя и фам. Идрис Станнус, Stannus) (р. 1898), английская артистка балета, балетмейстер. Была среди создателей и художественных руководителей (1931-63) труппы "Сэдлерс-Уэллс балле" (с 1957 Королевский балет Великобритании).